Tác giả Cô Dực

7 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Đừng Vội, Trước Để Ta Mở Một Ván Trò Chơi (Biệt Cấp, Dung Ngã Tiên Khai Nhất Cục Du Hí)

Du Hí

Chương 196

233 lượt đọc

2 ngày trước

Nơi Đây Cấm Chỉ Chơi Ngạnh

Võng Du

Chương 373

42 lượt đọc

2 tháng trước

Thử Xử Cấm Chỉ Ngoạn Ngạnh

Du Hí

Chương 397

27 lượt đọc

2 tháng trước

Nơi Này Cấm Chỉ Chơi Ngạnh (Thử Xử Cấm Chỉ Ngoạn Ngạnh)

Du Hí

Chương 120

784 lượt đọc

3 tháng trước

Nhiệm Vụ Hệ Thống Hữu Điểm Bì

Du Hí

Chương 626

2,115 lượt đọc

1 năm trước

Nhiệm Vụ Hệ Thống Có Chút Nhây

Võng Du

Chương 626

892 lượt đọc

1 năm trước

Nhiệm Vụ Hệ Thống Có Chút Chập Mạch (Nhâm Vụ Hệ Thống Hữu Điểm Bì)

Du Hí

Chương 626

2,251 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT