Tác giả Cô Đơn Địa Phi

22 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Trọng Sinh: Đại Đế Trở Về

Huyền Huyễn

Chương 974

8,415 lượt đọc

4 tháng trước

Trùng Sinh: Đại Đế Quy Lai

Huyền Huyễn

Chương 100

280 lượt đọc

8 tháng trước

Trùng Sinh: Đại Đế Trở Về (Trọng Sinh: Đại Đế Quy Lai)

Huyền Huyễn

Chương 100

370 lượt đọc

11 tháng trước

Thần Đạo Đan Tôn

Huyền Huyễn

Chương 4933

7,561 lượt đọc

1 năm trước

Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

Huyền Huyễn

Chương 95

599 lượt đọc

1 năm trước

Tu La Đế Tôn

Huyền Huyễn

Chương 1662

6,897 lượt đọc

1 năm trước

Vân Thiên Đế

Huyền Huyễn

Chương 277

1,242 lượt đọc

1 năm trước

Vạn Giới Đế Chủ

Huyền Huyễn

Chương 205

1,282 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thần Đạo Đan Tôn

Huyền Huyễn

Chương 4752

26,958 lượt đọc

1 năm trước

Tu La Đế Tôn

Huyền Huyễn

Chương 1662

62,346 lượt đọc

1 năm trước

Thần Đạo Đan Tôn

Huyền Huyễn

Chương 4932

920,524 lượt đọc

1 năm trước

Ngã Hữu Nhất Tọa Chư Thiên Vạn Giới Giam Ngục

Huyền Huyễn

Chương 90

2,562 lượt đọc

2 năm trước

Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

Huyền Huyễn

Chương 72

4,258 lượt đọc

2 năm trước

Kiếm Động Cửu Thiên

Huyền Huyễn

Chương 1149

7,030 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Kiếm Động Cửu Thiên

Huyền Huyễn

Chương 1148

10,496 lượt đọc

2 năm trước

Võng Du Chi Chiến Ngự Thiên Hạ

Du Hí

Chương 602

5,020 lượt đọc

2 năm trước

Vĩnh Hằng Thiên Đế

Huyền Huyễn

Chương 647

9,801 lượt đọc

2 năm trước

Hoành Tảo Hoang Vũ

Huyền Huyễn

Chương 883

6,056 lượt đọc

2 năm trước

Vân Thiên Đế

Huyền Huyễn

Chương 277

6,113 lượt đọc

2 năm trước

Vạn Giới Đế Chủ

Huyền Huyễn

Chương 205

7,868 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT