Tác giả Cổ Chân Nhân

7 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Vô Hạn Huyết Hạch

Kỳ Huyễn

Chương 562

11,228 lượt đọc

1 giờ trước

Vô Hạn Quần Phương Phổ

Khoa Huyễn

Chương 429

5,087 lượt đọc

5 tháng trước

Cổ Chân Nhân

Tiên Hiệp

Chương 2348

1,078,422 lượt đọc

10 tháng trước

Vô Hạn Huyết Hạch

Huyền Huyễn

Chương 405

763 lượt đọc

1 năm trước

Cổ Chân Nhân

Tiên Hiệp

Chương 301

12,393 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Cổ Chân Nhân

Tiên Hiệp

Chương 175

20,185 lượt đọc

1 năm trước

Ngự Yêu Chí Tôn

Huyền Huyễn

Chương 598

6,427 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT