Tác giả Cổ Chân Nhân

7 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Vô Hạn Huyết Hạch

Kỳ Huyễn

Chương 500

10,869 lượt đọc

4 ngày trước

Vô Hạn Quần Phương Phổ

Khoa Huyễn

Chương 429

4,879 lượt đọc

3 tháng trước

Cổ Chân Nhân

Tiên Hiệp

Chương 2348

1,061,851 lượt đọc

8 tháng trước

Vô Hạn Huyết Hạch

Huyền Huyễn

Chương 405

721 lượt đọc

1 năm trước

Cổ Chân Nhân

Tiên Hiệp

Chương 301

12,275 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Cổ Chân Nhân

Tiên Hiệp

Chương 175

19,828 lượt đọc

1 năm trước

Ngự Yêu Chí Tôn

Huyền Huyễn

Chương 598

6,152 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT