Tác giả Chân Phí Sự

11 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tế Thuyết Hồng Trần

Tiên Hiệp

Chương 144

123 lượt đọc

3 ngày trước

Lạn Kha Kỳ Duyên

Tiên Hiệp • Tu Chân • Cổ Đại • Dị Giới • Cổ Tiên Hiệp • Nhẹ Nhàng

Chương 653

295 lượt đọc

1 tháng trước

Lạn Kha Kỳ Duyên

Tiên Hiệp

Chương 1077

192,611 lượt đọc

2 tháng trước

Kinh Tỉnh Chi Hậu

Khoa Huyễn

Chương 193

761 lượt đọc

5 tháng trước

Lạn Kha Kỳ Duyên

Tiên Hiệp

Chương 1075

5,614 lượt đọc

5 tháng trước

Sau Khi Bừng Tỉnh

Khoa Huyễn

Chương 126

977 lượt đọc

1 năm trước

Kinh Tỉnh Chi Hậu(Bừng Tỉnh Về Sau)

Khoa Huyễn

Chương 19

569 lượt đọc

1 năm trước

Sinh Vật Luyện Kim Sổ Ghi Chép

Đô Thị

Chương 494

1,120 lượt đọc

1 năm trước

Sinh Vật Luyện Kim Thủ Ký

Đô Thị

Chương 204

5,289 lượt đọc

2 năm trước

Giá Thế Giới Đích Thổ Trứ Hảo Hung Mãnh

Đô Thị

Chương 407

8,345 lượt đọc

2 năm trước

Lạn Kha Kỳ Duyên

Tiên Hiệp • Cổ Đại • Dị Giới

Chương 208

9,283 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT