Tác giả Bùi Đồ Cẩu

6 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Chư Giới Đệ Nhất Nhân

Huyền Huyễn

Chương 1069

1,211 lượt đọc

11 giờ trước

Chư Giới Đệ Nhất Nhân

Huyền Huyễn

Chương 945

1,352 lượt đọc

2 tháng trước

Đại Đạo Kỷ

Huyền Huyễn

Chương 802

7,123 lượt đọc

1 năm trước

Đại Đạo Kỷ

Đô Thị

Chương 975

471 lượt đọc

1 năm trước

Chư Thiên Hình Chiếu

Đồng Nhân

Chương 1595

363 lượt đọc

1 năm trước

Chư Thiên Đầu Ảnh

Huyền Huyễn

Chương 1593

10,617 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT