Tác giả Bình Tằng

7 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Phản Sáo Lộ Trùng Sinh

Khoa Huyễn

Chương 261

70 lượt đọc

15 giờ trước

Phản Sáo Lộ Trọng Sinh

Khoa Huyễn

Chương 188

118 lượt đọc

1 tháng trước

Thị Tử Như Quy Ngụy Quân Tử

Tiên Hiệp

Chương 257

496 lượt đọc

1 tháng trước

Thấy Chết Không Sờn Ngụy Quân Tử

Tiên Hiệp

Chương 788

1,841 lượt đọc

2 tháng trước

Phản Sáo Lộ Trùng Sinh

Khoa Huyễn

Chương 67

22 lượt đọc

2 tháng trước

Trẫm Chỉ Thị Nhất Cá Diễn Viên

Đô Thị

Chương 980

290 lượt đọc

1 năm trước

Trẫm Chỉ Là Một Diễn Viên (Trẫm Chích Thị Nhất Cá Diễn Viên)

Đô Thị

Chương 980

5,839 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT