Tác giả Bạch Y Học Sĩ

4 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Nhân Tại Tử Lao Mã Giáp Thành Thánh

Huyền Huyễn

Chương 260

172 lượt đọc

1 giờ trước

Ta Thật Không Muốn Trở Thành Thiên Tai A

Khoa Huyễn

Chương 1190

2,964 lượt đọc

5 tháng trước

Ta Thật Không Muốn Trở Thành Thiên Tai A (Ngã Chân Bất Tưởng Thành Vi Thiên Tai A)

Khoa Huyễn

Chương 102

233 lượt đọc

1 năm trước

Ngã Chân Bất Tưởng Thành Vi Thiên Tai A (Ta Thật Không Muốn Trở Thành Thiên Tai A)

Khoa Huyễn

Chương 50

1,213 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT