Tác giả Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc

16 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Túc Mệnh Chi Hoàn (Số Mệnh Chi Hoàn)

Huyền Huyễn

Chương 44

44 lượt đọc

3 giờ trước

[Dịch] Vòng Tròn Số Mệnh (Túc Mệnh Chi Hoàn)

Huyền Huyễn

Chương 12

23 lượt đọc

2 tuần trước

Tàn Lửa Trong Đêm Dài

Huyền Huyễn

Chương 941

1,204 lượt đọc

2 tháng trước

Trường Dạ Dư Hỏa

Kỳ Huyễn

Chương 955

5,215 lượt đọc

2 tháng trước

Quỷ Bí Chi Chủ

Huyền Huyễn

Chương 1412

649 lượt đọc

2 tháng trước

Võ Đạo Tông Sư

Huyền Huyễn

Chương 746

443 lượt đọc

1 năm trước

Quỷ Bí Chi Chủ

Huyền Huyễn

Chương 1451

171,290 lượt đọc

1 năm trước

Nhất Thế Chi Tôn

Huyền Huyễn

Chương 1425

9,177 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Quỷ Bí Chi Chủ

Kỳ Huyễn

Chương 163

4,040 lượt đọc

2 năm trước

Võ Đạo Tông Sư

Huyền Huyễn

Chương 764

18,926 lượt đọc

2 năm trước

Áo Thuật Thần Tọa

Huyền Huyễn

Chương 940

9,862 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Võ Đạo Tông Sư

Huyền Huyễn

Chương 52

2,803 lượt đọc

2 năm trước

Diệt Vận Đồ Lục

Tiên Hiệp

Chương 875

14,981 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Nhất Thế Chi Tôn

Huyền Huyễn

Chương 322

3,726 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Tiên Hiệp

Chương 283

4,342 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Ảo Thuật Thần Toạ

Kỳ Huyễn

Chương 95

3,482 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT