Dương đông kích tây

Chương 621: Dương đông kích tây

Chương 621: Dương đông kích tây

Nước Hán đem ba quận Hán Trung mất đi sau đó, tin tức truyền lại cũng càng thêm khó khăn. Mặt phía bắc đi quận Đông Tam, Hán Trung lộ tuyến kia, quân Ngụy tra được rất nghiêm; hiện tại gian tế của nước Hán chỉ có thể đi vòng Kinh Dự, theo phía đông theo sông lớn trở về.

Tư Mã Sư cầu trợ ở Đông Ngô Thạch Bao tiếp ứng, đem tâm phúc Thái Hoằng đi an bài Võ Xương. Gian tế phái đi nước Ngụy, muốn trước đến nước Ngô trung chuyển, sau đó từ Thái Hoằng đưa thư đến Thành Đô.

Khương Duy ở hoàng cung nghị sự lúc, công bố "Còn đang chờ tin tức", chính là chỉ tin tức của Thái Hoằng.

Kỳ thật giống như là Trung Quân Lạc Dương xuất chinh đại sự như vậy, phải tìm hiểu lên hết sức dễ dàng, động tĩnh rất lớn, ngay cả Lạc Dương chợ búa bách tính nên đều có thể biết rồi. Vấn đề chủ yếu là truyền lại tin tức thời gian quá lâu!

Bởi vậy Khương Duy không thể kịp thời xác định ý đồ của quân Tào, chỉ có thể suất trọng binh hướng Kiếm Các tăng viện. Triều đình nước Hán đồng thời điều tập Thành Đô, Miên Trúc các nơi binh mã lên phía bắc, ảnh hưởng ngày mùa ngày mùa thu hoạch, đã là khó mà tránh khỏi.

Lần này chủ trương của Khương Duy không phải sai, nhưng dự phán hiển nhiên xảy ra sai sót!

Ba đường phía tây Kiếm Các, quân Tào không cách nào đột phá, cơ bản chỉ là giằng co. Nhưng phía đông Mễ Thương đạo, Gian đạo quân Hán không có đạt được tăng viện, binh lực quá ít, rất nhanh liền tao ngộ cường công.

Đầu tháng tám, Mễ Thương đạo nam đoạn quận Ba Tây Hán Xương (Ba Trung) đầu tiên bị vây công.

Mễ Thương đạo mặc dù gập ghềnh khó đi, nhưng mà Hồ Phấn bộ quân Tào, đi Nam Trịnh trực tiếp xuôi nam, lộ trình không tính xa, liền lấy lượng lớn nhân mã tiếp cận. Thủ tướng quân Hán Liễu Ẩn binh lực không đủ, hoàn toàn bất lực phản kích, chỉ có thể đóng cửa khốn thủ Hán Xương, bốn phía nhân khẩu bị cướp đi cái gì chúng! Đến mức phía tây Lãng Trung các vùng, quân dân cũng vô cùng khủng hoảng.

Sau đó là đông lộ không Tào trên nước thành Tuyên Hán. Tướng lĩnh của Tào Ngụy đoạn đường này là Mã Long, đi Hán Trung Nam Hương (huyện Tây Hương) xuất phát, khoảng cách xa hơn một chút, hơn mười ngày sau mới đi Gian đạo tiến sát Tuyên Hán.

Cái này Mã Long trước kia danh không kinh truyền, nhưng mà ở trong lúc Hán Trung chi chiến biểu hiện, nhường Khương Duy nổi giận mắng qua nương. Lúc ấy Khương Duy dự đoán an bài kì binh, đi Tư thủy đường nhỏ đi Lạc cốc đoạn lương đạo quân Tào, kết quả kì binh bị Mã Long phục kích, thảm tao đại bại.

Mà lần này ở Tuyên Hán đối phó Mã Long người, thì là La Hiến. La Hiến là Kinh Châu phái kẻ sĩ hậu duệ, sư tòng danh sĩ Ích Châu Tiều Chu, chủ yếu là cái văn nhân!

Nhưng La Hiến hiển nhiên cũng không e ngại Mã Long, ngược lại cho rằng Gian đạo khó đi đại quân, quân Tào không đủ gây sợ. Hắn cũng không dự định tử thủ thành trì, mà là ở phía Đông Bắc, tìm được một chỗ điểm phục kích, chuẩn bị giết ngược Mã Long, đánh hắn trở tay không kịp.

La Hiến tìm đúng địa phương, lại cũng không nóng lòng điều binh. Chỉ chờ quân Tào nhanh đến, hắn mới tuyển nguyệt quang sáng tỏ trời nắng ban đêm, trong đêm phái binh đi núi rừng đằng sau. Dùng cái này tránh đi quân Tào trước đó dò đường thám báo.

Quân Tào đường xa mà đến, tất nhiên sẽ dọc theo dòng sông tiến quân, mà nơi đây đúng là dọc theo sông đi huyện Tuyên Hán phải qua đường!

Kẻ sĩ Ba quận Dương Tông trước đó vừa vặn xin nghỉ ở nhà, nghe hỏi liền tới ném La Hiến, cũng đi theo La Hiến đến Tuyên Hán ngăn địch. Dương Tông đồng dạng là cái văn sĩ, dưới mắt đang bố trí mai phục trong núi rừng.

Nhân mã quân Hán đều ở phía sau núi, Dương Tông tắc mang theo tùy tùng đến đỉnh núi, quan sát xa xa tình hình. Uốn lượn Bặc Tào thủy ở phía đối diện, sơn thủy ở giữa mơ hồ có thể thấy được một con đường đất, ở cỏ hoang mọc thành bụi bên trong kéo dài.

Lần theo đường đất hướng nơi xa nhìn lại, chập trùng gò núi ở giữa, không trung bụi bặm tràn ngập.

"Đến rồi, đến rồi!" Bên cạnh có người trầm giọng nói.

Lập tức liền có sĩ tốt chiếc nỏ từ trên lưng lấy xuống, đặt ở trong tay. Dương Tông lại nói "Đừng nóng vội , chờ tặc quân nhờ thêm gần một chút!"

Bởi vì quân đội hành quân thời điểm, bình thường sẽ không toàn bộ mặc giáp, nhất là ở trên đường núi bôn ba; bỗng nhiên gặp được phục kích, mặc giáp cần thời gian. Quân Hán ở càng gần về khoảng cách phát động công kích, lúc đang chém giết càng sẽ chiếm theo ưu thế!

Không ngờ đám người đợi một hồi lâu, vẫn cứ chỉ thấy đất vàng bụi mù bao phủ giữa không trung, mơ hồ có thể nghe được tiếng vó ngựa, nhưng không thấy người tới.

Dương Tông thầm cảm thấy kỳ quặc, liền lập tức phái ra tùy tùng, tiến đến Đông Bắc bên trên núi, gọi nơi đó thám báo hướng bụi mù tràn ngập phương hướng đi qua, nhìn xem tình huống.

Sau một hồi lâu, thám báo leo đến bên này núi rừng đi lên, thở hồng hộc nói "Tặc quân mã binh đằng sau kéo lấy nhánh cây, trên đường chạy tới chạy lui, khắp sơn cốc đều là đất!"

Bên cạnh sĩ tốt một mặt mờ mịt, không biết quân Tào đang làm cái gì. Nhưng Dương Tông lập tức liền lấy lại tinh thần, mắng "Trúng kế!"

. . . Đồng dạng hiểu rồi trúng kế người, còn có chủ tướng quân Hán trên tường thành Tuyên Hán La Hiến.

Thám báo đã báo lên thành đến, quân Tào Mã Long bộ theo hướng chính bắc đến rồi. Nhưng La Hiến không cần lại nghe bẩm báo, hắn đứng ở trên thành, cũng đã nhìn thấy xa xa gò núi ở giữa, xuất hiện đại lượng nhân mã cờ xí!

Bên người thuộc cấp ngắm nhìn xa xa chiến trận, bật thốt lên "Không tốt, người của chúng ta đều ở phía đông, trong thành chỉ có mấy trăm người, như thế nào thủ được thành?"

Lại có tướng lĩnh vội vàng ôm quyền nói "Mời Phủ quân mau phái người đi về hướng đông, hạ lệnh phục binh trở về tăng viện thành trì."

La Hiến lại không lên tiếng phát, như cũ quan sát đến xa xa tình thế.

Huyện lệnh Tuyên Hán nói ". Tuyên Hán vừa mất, tặc quân liền chiếm đóng trận cước, hậu quả khó mà lường được!"

Lúc này La Hiến rốt cục mở miệng nói "Mã Long đường xa mà đến, binh mã mỏi mệt, đã không lương thực nói, cũng không có khí giới công thành, chư vị làm gì hoảng hốt?" Nói đi quay đầu nói, "Người tới, đi sứ đi gặp Dương Tông đám người, để bọn hắn ven Bặc Tào thủy cấu trúc công sự dinh luỹ, không thể nóng lòng rút quân về!"

Bộ hạ ôm quyền nói "Ây!"

Huyện lệnh ngạc nhiên nói "Không có binh, Phủ quân như thế nào thủ thành?"

La Hiến lần nữa hạ lệnh "Mở ra huyện tự nhà kho, đem bố bạch tiền hàng toàn bộ phân phát cho bách tính. Đem người tất cả đều tụ tập lại, điểm tốt đội ngũ, quân dân tử chiến, theo thành mà thủ!"

Chính hắn thuộc cấp, cũng không nhịn được khuyên "Tặc quân cái gì chúng, một khi đem thành Tuyên Hán vây khốn, chính là lâm thời xây dựng đơn sơ cái thang, ngày đêm cường công, cũng có thể đem quân ta điểm này người hao hết sạch, bách tính phụ nữ trẻ em há có thể ngăn trở quân địch tinh binh?"

La Hiến đã hạ đạt quân lệnh, lúc này mới hướng chúng quan lại tướng lĩnh giải thích nói "Mã Long chi ý, không đang đánh lén huyện thành, mà là phải vây thành kích viện binh, muốn trước tiêu diệt chủ lực quận binh Ba quận! Chỉ cần quận binh vẫn còn ở nơi đây, coi như thủ không được Tuyên Hán cũng không cần chặt, chúng ta có thể đốt rụi kho lúa, mang binh phá vây, sau đó tiếp tục cùng tặc quần nhau, dọc theo đường liên tiếp chống cự. Mã Long cần nhờ Gian đạo vận lương, duy trì đại quân cần thiết, hoàn toàn không có khả năng làm được, tất không cách nào kéo dài!"

Mặc dù La Hiến mới vừa đảm nhiệm Quận trưởng Ba quận, lại huyện Tuyên Hán thuộc về quận Ba Tây quản hạt; nhưng La Hiến từng ở Thành Đô đảm nhiệm chức quan trọng yếu, cùng đại thần Triều đình lui tới rất thân, lần này lại thành công đều cho hắn lãnh binh chiếu lệnh. Đoàn người khuyên nhủ không thành, cũng chỉ có thể nghe theo cái này văn sĩ bộ dáng người.

Huống hồ La Hiến nói phá vây, cũng không khó làm được. Vây công thành trì quân Tào nhiều lính, nhưng bởi vì địa hình nguyên nhân, kỳ thật rất khó đem huyện Tuyên Hán hoàn toàn vây chết. Huyện thành kẹt tại phía tây dãy núi lớn, phía đông dòng sông ở giữa, nếu như quân địch phải bốn phía vây khốn, kia nam bắc ở giữa liền dễ dàng mất đi liên hệ; đồng thời phía tây, chính đông cũng bày không ra quân đội.

Xa xa quân Tào không ngừng xuất hiện, rất nhanh đầy trời khắp nơi đều là người. Huyện thành đám người bên trên quan chi, xem chừng tầm mắt bên trong quân địch không có mười ngàn, cũng có mấy ngàn chi chúng!

"Cốc cốc cốc. . ." Mặt phía bắc tiếng trống bỗng nhiên trở nên dồn dập lên, đội kỵ mã quân Tào dẫn đầu xuất động, lấy cánh quân hướng tường thành bên này chạy đi qua. Trên thành quân phòng thủ lập tức chuẩn bị kỹ càng cung tên, trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Thành huyện Tuyên Hán ở vào sông núi ở giữa, nhưng huyện thành lựa chọn vị trí so sánh bằng phẳng, bắc, đông hai cái phương hướng thấp gò núi lăng mang, hoàn toàn có thể đua ngựa.

Kỵ binh quân Tào tới gần cửa phía Bắc, bỗng nhiên chỉnh đốn đội hình, hướng về cửa thành bên này lao đến!"Lốp bốp. . ." Trên thành người bắn cung dẫn đầu bắn tên, mũi tên ở trên cao nhìn xuống bay đến hơn trăm bước ngoài. Quân Tào thấy thế, cũng không tiếp tục xung phong liều chết, bỗng nhiên quanh co lui bước mà đi.

Càng nhiều kỵ binh địch ở ngoài thành dọc theo đường, hướng thành Đông mà đi. Nhưng huyện Tuyên Hán sớm đã bốn khẩu đóng chặt đề phòng, dựa vào kỵ binh căn bản không có khả năng công phá cửa thành, Tào binh thậm chí cũng không dám quá mức tới gần tường thành. Cưỡi ngựa bắn cung giao đấu chỗ cao bước bắn, cũng hoàn toàn ở vào hạ phong.

Đội kỵ mã khắp nơi tán loạn, thăm dò một phen liền rút lui, hiển nhiên bọn hắn nghĩ bằng tập kích đe dọa, nhường quân phòng thủ không chiến tự tan kỳ vọng đã hoàn toàn thất bại.

Không bao lâu, mấy kỵ giơ cờ xí, chậm rãi tới gần thành Bắc phía dưới. Địch tướng xa xa ghìm ngựa đứng tại chỗ, hướng trên tường thành la lớn "Đại Ngụy Mã tướng quân ngôn, Thục Hán binh ra hết, thành Tuyên Hán trống rỗng, mạnh yếu cách xa, thắng bại đã phân. Chỉ cần thủ tướng mở thành xin hàng, Mã tướng quân định không giết quân dân trong thành!"

"Ầm" một tiếng dây cung vang, một mũi tên mũi tên bay về phía kỵ binh địch, tiếp lấy lại là một trận thanh âm, rất nhiều mũi tên hướng không trung ném bắn đi. Kia địch tướng lập tức quay đầu ngựa lại, vỗ ngựa liền đi.

Thế là quân địch các bộ bắt đầu hạ trại. Cũng Hứa La hiến thật không có nói sai, quân Tào là muốn mượn cơ hội công kích phía đông dã ngoại quân Hán? Bởi vì quân Tào bắt đầu kiến tạo quân doanh, chủ yếu ở vào thành trì Đông Bắc bên gò núi gian.

Quân Tào cũng một mực không có tính toán công thành dấu hiệu, chỉ là buổi sáng dùng kỵ binh tới thăm dò một thoáng, sau đó liền từ chưa tới gần trong hai trăm bước.

Cho đến ban đêm, phía đông trong quân quan viên Dương Tông liền phái người trở về. Tín sứ bơi qua Bặc Tào thủy, theo bờ bên kia đi vào huyện thành gần đó, lại bơi qua mặt sông, thừa dịp lúc ban đêm đi thành Nam ngồi rổ treo vào thành.

Quả không ngoài sở liệu, quân Tào vào hôm nay buổi chiều, liền chia binh đi tiến đánh quân Hán Dương Tông các bộ!

Tướng Tào Mã Long phát hiện, quân Hán ở bờ tây Bặc Tào thủy hạ trại xây dựng công sự, đại khái thấy dụ địch hồi viên mưu kế thất bại, liền thừa dịp quân Hán công sự chưa hề hoàn thiện, cùng ngày phát khởi tiến công!

Nhưng mà bờ sông địa thế mặc dù không tính hiểm trở, lại không cái gì đất bằng, đều là sơn lĩnh. Quân Hán chiếm đóng điểm cao, phòng thủ tác chiến, Mã Long suất bộ xung phong liều chết cũng không lấy lấy tiện nghi.

Tuyên Hán chiến dịch rất nhanh lâm vào giằng co, mới đầu tướng Tào Mã Long mục tiêu chủ yếu, vẫn là ngoại thành quân Hán. Một ngày trong đêm thừa dịp có gió bấc, quân Tào phóng lửa đốt rừng rừng, nhưng mà không có đưa đến bao lớn tác dụng. Quân Hán Dương Tông các bộ từ bỏ dốc núi công sự, hướng tây chậm rãi vận động, thế lửa đốt tới Bặc Tào thủy bờ, liền chưa thể tiếp tục lan tràn.

Cho dù không có công sự, quân Hán có chỗ phòng bị, chỉ lo phòng thủ quần nhau, Tào Ngụy quân đội bắt bọn hắn cũng không có gì tốt biện pháp. Thế là đông tây hai bên trên chiến trường, nhục mạ khiêu chiến tình huống lại tấp nập xuất hiện, ô ngôn uế ngữ bên tai không dứt.